dr inż. Tomasz GAJEWSKI

    Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
    Instytut Konstrukcji Budowlanych
    Zakład Komputerowego
    Wspomagania Projektowania
   
    Piotrowo 5, 60-965 Poznań
    tel: (0-48) 61 665-2103
    pokój: 420 (budynek CMBiN)
    e-mail: tomasz.gajewski@put.poznan.pl
   

    Konsultacje:
    wg strony IKB

   
   
    Zainteresowania naukowe:
    - mechanika komputerowa (biomechanika miękkich tkanek)
    - problemy odwrotne (identyfikacja stałych materiałowych)

ORCID iD icon